Fem de Pagès o Pastors per un dia!

Icona data

Activitat de llarga durada

Icona lloc

Parc Agrari del Baix Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Organitzador:

FUNDESPLAI

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Viure la Terra, és un projecte de Voluntariat Ambiental Corporatiu que té com a objectiu el coneixement i la posada en pràctica de les accions vinculades al conreu de la terra, per valoritzar-la i recuperar el lligam amb la terra, tot i que es tracti d’una acció puntual. Es realitza als camps de conreu del Parc Agrari del Baix Llobregat, a la finca coneguda com de Ferran Puig, a Sant Boi de Llobregat.

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el parc agrari del Delta del Llobregat i el tipus d’explotacions que hi podem trobar. Donar valor a la pagesia i als productes que se’n deriven i fomentar la dieta sana i rica en fruites i verdures. Intervenim directament a la finca on es conreen carxofes, hortalisses i flors. Les activitats a realitzar dependran de l’època de l’any i la producció en cada moment.

La proposta d’accions ambientals s’emmarquen a partir de 3 eixos d’actuació:

1. La preparació de la terra i el planter.

  • Preparació del terreny per conrear. Col·laboració amb el pagès en la preparació de la terra amb explicació de les principals tècniques i posada en pràctica.
  • Preparació del planter i inici de la sembra. Amb explicació de les diferents formes de cultiu: integrat i ecològic. En funció de l’època de l’any es col·laborarà amb el pagès en les tasques que pertoquin als conreus..

2. Seguiment de la Biodiversitat de la finca de Ferran Puig.
Els camps i els seus marges són també font de biodiversitat, especialment amb conreus ecològics i integrats. Podrem col·laborar en Censos de Seguiment de flora i fauna a l’entorn de la finca:

3. Opcionalment també podem acompanyar al pastor de Sant Boi.
El municipi de Sant Boi gestiona l’entorn forestal de forma sostenible amb un ramat d’ovelles, el que es coneix com a silvopastoralisme. És una tècnica moderna utilitzada em molts municipis, que alhora serveix per reforçar un ofici i una economia tradicional gairebé perduts: els pastors i la cria d’ovelles i cabres.

Observacions

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense ànim de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Compartir: