oliba iaeden

Projecte Òliba Aiguamolls de l’Empordà

Icona data

dijous 31 desembre

00:00h fins 00:00h

Icona lloc

Aiguamolls de l'Empordà

Castelló d'Empúries

  • Informació
  • Ubicació

Projecte de conservació, gestió i divulgació de la població d’òlibes del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Projecte de conservació, gestió i divulgació de la població d’òlibes del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Des de fa un temps, s’han anat publicant estudis que alerten de la regressió de les poblacions d’òlibes (Tyto alba) de forma global en llocs on històricament hi havien estat molt presents. Dins d’aquesta tendència, el territori català no n’és una excepció, com es
pot veure en estudis a Osona i a la Plana de Vic, per exemple, on les rapinyaires nocturnes es veuen afectades cada cop més per amenaces com l’atropellament o la desaparició de l’hàbitat i de zones on criar.
Donada la importància d’aquestes aus en els ecosistemes agrícoles i l’interès globalitzat sobre el tema, es va creure molt necessari iniciar un projecte que permetés estudiar i avaluar quin era el grau d’amenaça d’aquestes aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i fins a quin punt havia disminuït la població d’òlibes en aquesta zona.

Començat a posar en pràctica la primavera del 2013, el Projecte Òliba incorpora un nou aspecte. El porten a terme estudiants de biologia de la Universitat de Girona, que en concepte de pràctiques o de treball de final de grau, completen la seva formació in-situ i en un projecte viu.

Els amics del projecte òliba del Baix Empordà  demanen col·laboració per aconseguir caixes niu

Compartir: