15/12/2020

Es presenten dos importants informes sobre natura i residus elaborats amb la col·laboració de voluntariat ambiental

Informe Natura i Brand Audit

El 9 de desembre es va presentar l’informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020. Es tracta d’un estudi llargament esperat, que malauradament ha confirmat el que estudis parcials anunciaven: la pèrdua de biodiversitat a Catalunya.

Les dades mostren resultats alarmants en la reducció de la biodiversitat a Catalunya. La pèrdua d’individus de fauna salvatge en ambients fluvials en els últims 18 anys és superior al 50%, en ambients agrícoles i prats al 30%, en boscos i matollars al 10%, i en ambients marins i litorals ni tan sols es tenen dades suficients per a avaluar-ho. Avui Catalunya compta amb un 25 % menys d’individus d’espècies de fauna salvatge.

L’informe ha estat possible gràcies a la dedicació de més de 40 entitats de referència en l’estudi de la natura i a milers de persones voluntàries de projectes de ciència ciutadana que han dedicat el seu esforç a recollir gran part de les dades que s’analitzen a l’estudi.

També ha estat publicada la Brand Audit del 2020 realitzada per l’organització Break free from plastic, amb la finalitat d’identificar quines són les marques que més contaminen el medi amb plàstic. També en aquest cas la col·laboració dels milers de voluntaris i voluntàries ambientals a tot el món ha estat clau: han participat en retirades de residus i els han caracteritzat, identificant les marques.  Les companyies més contaminants al món són Coca Cola, Pepsi, Nestlé i Unilever. A L’Estat Espanyol, la primacia la té Danone, amb un 30,4% dels plàstics, seguida de 25% Coca-Cola i el 14% Nestlé.

La publicació de l’informe vol expressar que les empreses han d’assumir la responsabilitat dels plàstics que posen al mercat, aportant solucions reals com l’adaptació a sistemes d’envasos reutilitzables.

Compartir: