Crear un equip de voluntaris a la teva entitat i fer-ne una bona gestió pot aportar molts beneficis per la teva organització. Així doncs, el voluntari/a pot trobar en la teva entitat un espai on canalitzar els seus interessos ambientals, però alhora, coopera en aconseguir els objectius que us plantegeu.

Amb la incorporació del voluntariat en la teva entitat crearàs un espai d’intercanvi, on els voluntaris t’aportaran el seu temps, la seva experiència i  el seu coneixement.

A més, organitzar un programa de voluntariat ambiental aporta la garantía de la connexió de la societat, i les seves necessitats, amb la teva organització. També fa més visible la teva entitat i els projectes que estàs portant a terme, flexibilitzant l’apropament amb altres sectors a partir dels diferents contactes o relacions dels voluntaris/àries.


D’altra banda, el col·lectiu del voluntariat ambiental pot aportar diferents iniciatives o projectes a desenvolupar, pot tenir una visió critica  i constructiva dels diferents  que s’estan executant  i aporta diversitat a l’organització.

Ens els apartats següents veuràs com d’una manera senzilla pots crear un programa de voluntariat ambiental a la teva entitat. D’aquesta manera podràs fer una bona gestió dels voluntaris/àries que hi hagin a l’organització.

Intercanvi, cooperació i diversitat, són només alguns del avantatges que et pot oferir un programa de voluntariat ambiental.