El voluntariat ambiental està format per persones que: 160522 hotel insectes paisatges vius

  • Participen lliurement, perquè volen, i sense cap coacció externa.
  • No esperen cap remuneració econòmica ni res a canvi.
  • Actuen de manera organitzada en el si d’una entitat.
  • Fan actuacions orientades a la conservació dels recursos naturals.

El voluntari/ària ambiental és aquella persona que, per pròpia elecció, dedica part del seu temps de manera altruista a l'acció ambiental.

 

Les seves actuacions:

  • Es realitzen en diversos àmbits d’actuació, amb una gran diversitat d’activitats i de programes.
  • Sempre disposen d’un component lúdic i entretingut.Tenen un impacte positiu per a la recuperació, la conservació i la millora del medi.160507 Tyto alba
  • Suposen un increment en la sensibilització, en els coneixements i en la formació ambientals del propi voluntariat.
  • Suposen una acció exemplificadora que facilita en altres persones l'adopció de comportaments més respectuosos amb l'entorn.

L’acció del voluntariat ambiental s’emmarca en la participació ciutadana, l’educació ambiental i la sostenibilitat.