recursos

 

 


 

L'ActitudQuè és una actitud? L’actitud és la manera d’actuar d’una persona, comportament que una persona pren alhora de fer les coses. També pot considerar-se com a certa forma de motivació social. i els Valors Què són els valors?
Els valors són aquelles característiques morals en els éssers humans. Principis que ens permeten orientar el nostre comportament en funció del nostre creixement com a persona. Són creences fonamentals que ens ajuden a preferir, apreciar i escollir una cosa en lloc d’una altra o un comportament en lloc d’un altre.
de les persones voluntàries faran que un projecte basat en el voluntariat tiri endavant o no.

 

Activitat 1: Els valors del voluntariat ambiental

A continuació et proposem que busquis dins la sopa de lletres les paraules que van relacionades amb les següents definicions.

1. Fet d'unir-se a altres amb l'afany d'aconseguir un benestar comú o millora de l'entorn.

2. Fet o condició de qui és lliure, de qui no està subjecte a un poder estrany, a una autoritat arbitrària, de qui no està constret per una obligació, un deure, una disciplina, una condició generosa, etc.

3. Acord pel qual dues o més parts, contreuen lliurement unes obligacions que comporten continuïtat en el temps.

4. Capacitat de donar resposta pel que es fa.

5. Pautes mínimes de comportament social que ens permeten conviure en la col·lectivitat alhora que es respecta l'entorn.

6. Acció de tenir o prendre part en la decisió i el desenvolupament d'un programa, projecte, activitat o acció. S'entén com a sentiment d'implicació social, de deure cívic envers la comunitat i l'entorn.

7. Mirament, afany i complaença pel bé dels altres. Aquest tipus de comportament pot ser gratificant per a la persona que el realitza.

8. Viva satisfacció dels sentits o de l'ànim provocada per la vivència o per la idea de quelcom agradable i atractiu.

9. Forma de desenvolupament, el qual te en compte el comportament i les actituds d'avui sense hipotecar les generacions futures.

 

R

L

T

P

H

L

O

X

C

I

V

I

S

M

E

O

E

U

S

C

I

N

D

H

C

O

P

L

A

S

P

I

S

E

N

G

T

L

C

U

F

U

A

J

O

A

Y

O

P

K

A

E

I

I

T

Y

J

L

R

S

R

H

L

U

O

T

D

U

E

R

V

G

T

F

T

T

B

I

L

D

N

E

P

A

U

C

A

R

B

E

I

V

D

X

I

E

S

L

J

F

S

I

U

V

N

C

S

A

Z

N

B

R

A

T

I

W

O

I

A

I

I

Q

R

Q

E

V

E

E

B

U

Q

H

S

I

B

P

A

I

R

L

E

Y

R

O

I

E

F

M

O

I

A

D

T

M

O

R

C

U

T

A

L

L

E

R

L

C

R

A

N

T

V

O

T

E

A

E

I

A

E

I

I

T

T

J

E

A

P

O

B

E

T

R

T

F

T

Ó

R

F

U

O

G

D

I

F

U

U

F

E

A

A

N

I

C

O

M

P

R

O

M

Í

S

I

D

C

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Catalunya trobem molts voluntaris/es que treballen en molts tipus de projectes diferents, tots són imprescindibles i necessaris.

 

Activitat 2: El perfil de la persona voluntària ambiental

Per a què puguis continuar ampliant el concepte de voluntariat ambiental, visualitza els següents vídeos i busca quins són els trets característics que diferencien el voluntariat ambiental d'altres tipus de voluntariat.


Casal dels infants:
http://www.youtube.com/watch?v=yRiA0itheVM

Acciónatura:
http://www.youtube.com/watch?v=n0PzZDJhTfo

Amics de la Gent Gran:
http://www.youtube.com/watch?v=wlx--8eJSRI&feature=related

CRAM:
http://www.youtube.com/watch?v=hn06nwS0Bqg

 

El voluntari/a ambiental és una persona amb especial sensibilitat en qüestions ambientals, amb afany de descoberta i compromís amb la transformació social per a la sostenibilitat, amb voluntat d’intercanviar coneixements i capacitat de treballar en equip.