recursos

 

 


Quan parlem d'iniciatives on participen persones voluntàries ambientals, n'hi ha de molts tipus. Una manera de classificar les accions voluntàries seria segons les vies d'intervenció usades per a la conservació de la biodiversitat:

Activitat 3: les vies d'intervenció del voluntariat ambiental

Et proposem una activitat per començar a definir quines accions voluntàries podrien ser del teu interès.

A continuació exposem un llistat d'algunes entitats catalanes amb voluntariat ambiental i una descripció d'alguna de les seves accions voluntàries que porten a terme:


Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Seguiment d'ocells amb l'objectiu genèric de conèixer els canvis que tenen les poblacions al llarg del temps, un dels element essencials per establir prioritats en la seva conservació i en la dels seus hàbitats. Un exemple seria el “projecte Orenetes” pel seguiment de l'oreneta cuablanca.
www.ornitologia.org

Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE)
Organització de neteges i de jornades d'extracció de plantes invasores per la bona gestió del parc.
www.apnae.org

Fundació Catalana de l'Esplai (FCE)
Organització de camps de treball de diverses modalitats, adreçats majoritàriament a persones de 14 a 30 anys, que combinen el lleure per a contribuir activament a la vida de grup amb el servei a la comunitat amb les tasques corresponents protegint la natura, bé recuperant el patrimoni, etc.
www.esplai.org

Voluntaris de Collserola (VdC)
Tasques de seguiment del creixement dels arbres de les repoblacions, distribució de l’ailant, distribució dels arbres singulars, catalogació i manteniment de les fonts i catalogació i manteniment de les barraques de vinya i revisió i manteniment de la senyalització dels itineraris a peu.
www.parcnaturalcollserola.cat/pages/voluntaris-collserola

Acciónatura
Jornades de voluntariat a l'estany de Sils (Girona) per a la reforestació de l’espai, el manteniment de les plantacions (neteja, desbrossament, reg i reposició de marres), per a la sensibilització ciutadana, etc.
www.accionatura.org/assets/Uploads/QuiSom/memories/memoria2010.pdf

Museu de Granollers (MdG)
Censos de papallones, quiròpters i micromamífers segons els protocols establerts en cada cas.
www.museugranollers.org

Associació Hàbitats
Grups de voluntariat que es comprometen a realitzar dues inspeccions anuals a un tram de riu de 500 metres que ells mateixos han escollit i que, normalment, és proper al seu domicili habitual o segona residència. Aquells grups que desitgin comprometre’s més activament amb el tram de riu on realitzen inspeccions de riu poden ‘adoptar-lo’ i iniciar així un projecte de custòdia del territori, amb l’objectiu de conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el seu entorn, tot realitzant-hi diferents accions de gestió ambiental i social participatives.
www.projecterius.org

Associació per a la Defensa i Estudi de la natura (ADENC)
Fes reviure el Ripoll! és un projecte impulsat per l'ADENC que consisteix en la restauració ecològica d'un tram del Riu Ripoll a Sabadell actuant per la millora els diferents elements que configuren un riu (llera, aigua, sòl, meandres, vegetació, flora, fauna,etc.)
www.adenc.cat

Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA)
Grup de voluntariat per l'organització i desenvolupament dels Fòrum d'Educació Ambiental, un procés d'àmplia participació i debat entorn l'educació ambiental, els seus reptes, agents i estratègies de l'educació ambiental, que es va iniciar l'any 1998, i que es comparteixen, contrasten i consensuen en trobades presencials.
www.scea.cat

Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona (AAJBB)
Itineraris guiats al Jardí Botànic per als visitants durant els caps de setmana per a passejar, i facilitar la interpretació de la vegetació dels diferents paisatges que es poden trobar en els diferents indrets amb clima mediterrània.
www.amicsjbb.org

Imprimeix-te el document adjunt i marca el tipus d'acció que porta a terme cada una d'aquestes entitats.