recursos

 

 


tit recursos

 

PER SABER-NE MÉS

En aquest apartat pots trobar diferents recursos que et poden ajudar a entendre què és el voluntarietat ambiental i a escollir entitats que treballen amb aquest tipus de voluntariat. Webgrafia (adreces i llocs web amb informació sobre el món del voluntariat ambiental) Revisat: novembre
del 2013.

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) www.xvac.cat 
Portal del voluntariat ambiental www.voluntariatambiental.cat 
Entitats i voluntaris per un món millor www.xarxanet.org 
Viu la Terra amb la custòdia del territori www.viulaterra.cat

 

Bibliografia

De Castro, R. Voluntariado ambiental. Claves para la ac-ción pro-ambiental comunitaria. Monografías de edu-cación ambiental, 7. Di7 i SCEA, 2000.
 
De Castro (coord.) Voluntariado Ambiental. Participación y conservación del medio ambiente. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1998.
 
De Castro, R. ( Voluntariado Ambiental. Experiencias en España, Europa y América. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.
 
Gómez, J.; Mansergas, J. Voluntariat ambiental. Qua-derns d’informació ambiental, 2. Universitat de València, CAM Obras sociales, 2000.

OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR. Bones pràctiques en la gestió del voluntariat. Fundació ”la Caixa”, 2007. Disponible a: http://www.publicacionestecnicas.com/ lacaixa/voluntariat/bones_practiques/ [data de consulta: novembre de 2013]
 
OBSERVATORI DEL TERCER SECTOR. Manual de gestió del voluntariat, Fundació ”la Caixa”, 2009. Disponible a: http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010_01_manual_gestio_voluntariat.pdf [data de consulta: novembre de 2013]

TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA. El voluntariat a Catalunya. Dossiers del Tercer Sector, 2012. Disponible a: http://www.tercer-sector.cat/admin/repositori/file/2012/Butlleti_i_dossier/ Dossier--El-voluntariat-a-Catalunya-.pdf [data de consulta: novembre de 2013]
 
XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC). Guia XVAC: el valor afegit de fer una tasca amb voluntaris. XVAC, 2008. Disponible a: http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-gesti%C3%B3-del-voluntariat-ambiental  [data de consulta: novembre de 2013]
 
XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNA (XVAC). Guia de criteris de qualitat per a projectes de voluntariat ambiental, Fem camí. XVAC, 2012. Disponible a: http://www.xvac.cat/recursos/publicacions/guies/guia-de-criteris-de-qualitat-projectes-voluntariatambiental [data de consulta: novembre de 2013]