Organitzador


Què és XVAC?

La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental.
Vol promoure i esdevenir una associació operativa i de referència en aquest camp, tot incidint en el reconeixement social, en la recerca i en la formació. Així com afavorir el treball conjunt de les organitzacions, aconseguint una promoció i reconeixement de les tasques dutes a terme, donant suport als projectes que estan en funcionament, i trobant noves formes de cooperació i treball en xarxa.
La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya va ser presentada oficialment el febrer de 2005, tot i que els seus orígens es remunten a l'any 2001. La necessitat de sumar experiències, consensuar criteris i fer camí envers la millor qualitat en el camp del voluntariat ambiental en van propiciar els seus inicis.
La XVAC va néixer de la necessitat de dotar d’estructura el moviment del voluntariat ambiental de Catalunya i de fomentar i consolidar projectes i programes de voluntariat ambiental. Cal mencionar, que l’impulsor de la XVAC ha estat, sens dubte, el propi moviment del voluntariat ambiental de Catalunya, a través un grup de entitats d’aquest sector.

 

missio

Dotar al voluntariat ambiental d’una personalitat pròpia i d’una imatge diferenciadora i específica que el faci socialment visible a partir del treball de i amb les organitzacions
Per això la XVAC dóna suport a la tasca de les entitats que desenvolupen programes de voluntariat ambiental, fa difusió especialitzada i general del voluntariat ambiental i treballa amb les institucions i els agents implicats per promocionar-lo.

 

Objectius

  • Promoure i realitzar campanyes i iniciatives que despertin un interès social pel voluntariat ambiental
  • Donar suport a les organitzacions que tinguin activitats i programes de voluntariat ambiental
  • Facilitar l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les entitats de voluntariat ambiental i promoure activitats comunes
  • Relacionar la XVAC amb altres entitats i organitzacions amb interessos comuns
  • Canalitzar i facilitar l’obtenció de recursos per a l’execució de les seves actuacions
  • Participar en la docència i recerca en el camp del voluntariat ambiental
  • Promoure conceptes i estratègies que potenciïn el marc teòric sobre el voluntariat ambiental.

Ara, després d’anys de feina ben feta, de desenvolupar projectes il•lusionadors i impulsors de canvi, d’invertir tant de temps i energia, ha arribat l’hora de fer un reconeixement públic a la tasca de les persones voluntàries que es dediquen a la cura del medi ambient i a les entitats que ho fan possible.

 

 

 

 

 
logo xarxa voluntariat ambiental de catalunya   logo generalitat territori

logo obra social la caixa