microplastics

“Microplastic watchers” d’Observadores del Mar

Icona data

Activitat de llarga durada

Icona lloc

mar Mediterrània


Observadors del Mar

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Uneix-te a la xarxa de seguiment de microplàstics.

Tu pots estar en el lloc i el moment precisos per trobar evidències que escapen a l’abast de la comunitat científica.

Els plàstics acumulats  a mars i oceans són un problema global que impacta en els ecosistemes.  Uneix-te a la xarxa de mostrejadors per quantificar microplàstics a les platges i fer d’altaveu del problema.

Més del 60% dels residus que s’acumulen als mars i costes del planeta són plàstics. Aquest material és molt persistent però a més tendeix a fragmentar-se en partícules cada vegada més petites anomenades microplàstics que poden entrar a la xarxa tròfica al confondre-les, alguns organismes marins, per aliment.

Marc científic
Des de centres de recerca, escoles i altres institucions es treballa en el diagnòstic i la sensibilització d’aquest problema global. Amb aquest fi, es recullen dades de presència i abundància de microplàstics a les platges.

Així pots implicar-te
Si ets un centre educatiu, una associació o un altre col·lectiu, implica’t de ple en la recerca i seguiment dels microplàstics en les platges de la xarxa de mostrejos. El diagnòstic sobre la seva acumulació dona visibilitat al problema del microplàstic i els seus efectes en l’ecosistema.

Compartir: