Activitats de llarga durada

Més enllà de les accions puntuals de voluntariat, nombroses entitats duen a terme projectes on la teva implicació pot anar més enllà d’un dia. Per això, aquest tipus de voluntariat de llarga durada requereix un major nivell de compromís entre voluntari i entitat, així com una pràctica basada en l’expertesa quant a continguts, dedicació i responsabilitat, però alhora buscant l’equilibri amb la frescor, l’alegria i l’espontaneïtat que poden aportar les persones voluntàries.

Aquí trobaràs una mostra de projectes en els quals implicar-te a fons!