Voluntariat als Parcs

Els espais naturals protegits de Catalunya contenen una gran biodiversitat, i uns valors naturals i culturals que cal protegir. Aquests són espais oberts a la participació i implicació ciutadana, per tal que entre tots, ens apropem a conèixer-los i a passar a l’acció per a la seva conservació.

Es pot participar fent voluntariat ambiental a un parc natural de diverses maneres, en funció de l’òrgan gestor trobem diferents tipologies d’espais, així com de programes de participació.