Política de Privadesa i Protecció de Dades

Política de Privadesa i Protecció de Dades

La XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA (XCN) garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis i col·laboradors, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Real Decret 1720/20017, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa als usuaris que la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa l’esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis únicament són tractats per part del personal de la Xarxa per a la Conservació de la Natura. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El propietari de les dades pot posar-se en contacte amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura per realitzar en qualsevol moment l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. A tal efecte, cal contactar, via carta, via telèfon o via mail  amb la XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA, C/ Sagrada Família Nº7, 08500, Vic, CIF núm. G63122402, i adreça de correu electrònic info@xcn.cat.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura farà servir les vostres dades únicament per enviar informació de projectes i activitats relacionades amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura. En cap cas seran utilitzats per finalitats comercials ni seran cedits a tercers.

Avís legal

El lloc web voluntariatambiental.cat és propietat de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (en endavant, XCN), amb domicili a efectes de notificacions a C/ Sagrada Família Nº7, 08500, Vic, CIF núm. G63122402, i adreça de correu electrònic info@xcn.cat.

Tots els drets reservats

Per a comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte: info@voluntariatambiental.cat o directament a la nostra oficina (Hotel d’Entitats de Gràcia, C/ Providència 42 – 08024 Barcelona).

Informem que el web www.voluntariatambiental.cat té per objecte facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que aquesta entitat realitza i dels productes i serveis que presta.