Què és la XVAC?

La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (a partir d’ara XVAC) és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental.

Vol promoure i esdevenir una associació operativa i de referència en aquest camp, tot incidint en el reconeixement social, en la recerca i en la formació. Així com afavorir el treball conjunt de les organitzacions, aconseguint una promoció i reconeixement de les tasques dutes a terme, donant suport als projectes que estan en funcionament, i trobant noves formes de cooperació i treball en xarxa.

La XVAC està formada per associacions catalanes que realitzen activitats de voluntariat ambiental o que estan relacionades amb la realitat d’aquest, i que han fet la sol·licitud pertinent. Poden ser col·laboradors, i participar i cooperar amb la XVAC aquelles persones o organitzacions que tinguin un interès en el voluntariat ambiental i en les tasques que es porten a terme des de la XVAC.

La xarxa te la voluntat de treballar mitjançant la creació de comissions o grups de treball, que derivin de les línies estratègiques i dels propis objectius de l’entitat.