Condicionament de la font de Can Valldaura de Collserola: 2a matinal.

Icona data

dissabte 30 abril

10:00h fins 13:30h

Icona lloc

Parc Natural de la Serra de Collserola.

Cerdanyola, a prop del Portell de Valldaura.


Associació Fes Fonts Fent Fonting

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Tasques de conservació de l’espai fontinal de la font de Can Valldaura de Collserola. Actuació en el marc del programa “Col•laborem amb el Parc” del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Netejar el tot banc per d’amunt fins a la paret i treure la terra de sota.

Netejar la terra que hi ha entre l’escala i la font.

Netejar el conducte de la font perquè ragi.

Fer inventari dels elements arquitectònics.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

Compartir: