Política de Privadesa i Protecció de Dades

Política de Privadesa i Protecció de Dades

La XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis i col·laboradors, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Real Decret 1720/20017, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa als usuaris que la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa l’esmentada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis únicament són tractats per part del personal de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu

El propietari de les dades pot posar-se en contacte amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya pot realitzar en qualsevol moment l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. A tal efecte, cal contactar, via carta, via telèfon o via mail  amb la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, Hotel d’Entitats de Gràcia, C/Providència 42 –  93 219 50 80 Barcelona 08024. oficinavoluntariat@xvac.cat

La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya farà servir les vostres dades únicament per enviar informació de projectes i activitats relacionades amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya. En cap cas seran utilitzats per finalitats comercials ni seran cedits a tercers.

 

Avís legal

Titular: XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA
CIF: G64096704
Direcció: C/Providència , 42 (Hotel d’Entitats de Gràcia)
08024 Barcelona
Contacte: oficinavoluntariat@xvac.cat
Tel. 932 19 50 80 Fax: 932 13 08 90

Tots els drets reservats
XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que: La seva denominació social és, XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA. El seu CIF és G64096704. El seu domicili social està al c/Providència 42 –  93 219 50 80 Barcelona, 08024.

Per a comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte: oficinavoluntariat@xvac.cat o directament a la nostra oficina.

Informem que el web www.voluntariatambiental.cat té per objecte facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que aquesta entitat realitza i dels productes i serveis que presta.

XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus socis i col·laboradors.