ESF voluntariat

Participa a Enginyeria Sense Fronteres

Icona data

dijous 3 octubre 2019

19:00h fins 21:00h

Icona lloc

Enginyeria Sense Fronteres

Barcelona


Enginyeria Sense Fronteres

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

El dijous 3 d'octubre a les 19h a la nostra seu tens l'oportunitat de conèixer millor com ens organitzem i trobar el teu espai per començar a treballar per la Justícia Global i construir una societat més justa i igualitària, t'esperem!

Vols formar part del voluntariat d’ESF?
El voluntariat és el motor d’Enginyeria Sense Fronteres i un dels seus majors trets característics, ja que, a diferència d’altres entitats, són els voluntaris i voluntàries les que lideren l’entitat, són les responsables de marcar les línies estratègiques i participen activament en l’execució de les tasques tècniques.
Aquesta alta implicació requereix un voluntariat de llarg recorregut, format, implicat i que comparteixin la Missió, Visió i Valors de l’entitat.
ESF és un espai on implicar-se personalment i activament en aconseguir una societat més justa i igualitària i treballar per eliminar les causes estructurals de les desigualtats tant del nostre entorn, com de l’àmbit internacional.

Tasques del Voluntariat
Dins de cada grup les funcions poden canviar, i no tothom fa de tot, però de forma general les funcions del voluntariat són:

Direcció de l’entitat
Plantejaments estratègics a mig i llarg termini
Suport a l’expatriada o tècnica de campanya amb tot el que necessiti
Suport en la formulació i aportació d’idees
Recerca de finançament
Seguiment de la feina realitzada
Presa de decisió a nivell grup
Incidència al Nord
On puc participar?
Cada projecte i cada campanya té un grup de voluntaris i voluntàries que hi donen suport. D’aquesta manera el projecte de Moçambic, té el grup de Moçambic, la Campanya d’aigua té al grup d’aigua i així, la resta de projectes.
Els grups són l’espai natural de participació. Et recomanem que si vols participar com a voluntari o voluntària et miris els següents enllaços per decidir en quin grup hi vols participar:

Campanyes
Grup Aigua
Grup Energia
Projectes
Grup Perú
Grup El Salvador
Grup Moçambic
Nord
Grup Universitat
Grup Girona
Grup Tarragona
Grup Gènere’t
Grup COOP local
I com es concreta? Quina dedicació té?
Cada grup es reuneix una tarda cada dues o tres setmanes, segons el grup i el volum de feina. Entre reunions es treballa molt via mail.
També hi ha reunió mensual de tot el voluntariat per tractar els temes d’entitat, aquest espai es diu CASA.

Puc participar en més un grup?
Tot i que no hi ha cap regla que ho marqui, per la nostra experiència et recomanem que comencis només amb un grup.

Com escullo en quin grup participar?
Els motius per escollir un grup o un altre són molt personals, pot ser per la temàtica o per la situació geogràfica, o inclús perquè ja tinguis un amic o amiga col·laborant. En tot cas, si no ho tens clar, pots anar a conèixer més d’un fins que et decideixis.

Ja sé en quin grup vull participar, ara què?
Posa’t en contacte amb el grup omplint el formulari de contacte de cadascun dels grups que trobaràs al seu corresponent apartat del web. Aquesta adreça la gestiona una persona voluntària, per tant, si no tens una resposta immediata no t’amoïnis, és normal.

Cal ser enginyer o enginyera?
Tot i que hi ha molts enginyers i enginyeres participant a ESF, no és ni molt menys necessari, ni tan sols cal tenir una formació tècnica. Com hem dit a la descripció de les tasques del voluntariat, són molt poc tècniques, és més feina de lideratge, seguiment, aportació d’idees, etc, per tant com més visions i veus diferents hi hagi més rica serà la nostre entitat!

Jo el que vull és viatjar
ESF té un Programa de Coneixement de la Realitat (PCR) dedicat especialment a la formació del voluntariat de l’entitat. Els grups, conjuntament amb l’expatriada, defineixen unes places per fer una estada a terreny, entre dos i tres mesos, principalment a l’estiu, segons les necessitats del projecte. Aquestes places es cobreixen amb el voluntariat de l’entitat. En el cas que quedin places sense cobrir, s’obren a qualsevol persona interessada, amb el requisit del compromís d’incorporar-se al voluntariat com a mínim un any.
Has de tenir en compte que ESF no paga cap depesa d’aquest viatge, però proporciona informació de beques i ajudes possibles.

Observacions

Ens trobem al carrer Múrcia, 24, baixos 08027 Barcelona, a les 19 h

 

Compartir: