Anellament d’ocells, caixes niu i altres accions ambientals a les basses de l’Olla del Rei

Icona data

Activitat de llarga durada

Icona lloc

Olla del Rei

Castelldefels


FUNDESPLAI

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Intervenim en diferents punts de l’espai on fem actuacions ambientals diverses: control de la vegetació, neteja anual de la depuradora natural, construcció i seguiment de caixes nius i retirada de tortugues de Florida de les basses de la UPC. Aquestes actuacions tenen com a objectiu ajudar a consolidar l’espai com una entorn natural.

Les Basses de l’Olla del Rei es caracteritzen per ser un espai de construcció artificial però de recuperació natural. Degut a la pressió humana de l’entorn, cal fer actuacions periòdiques per ajudar l’ecosistema a aconseguir la seva regulació natural: la proliferació de tortugues de Florida, la desaparició de refugis naturals per l’eriçó clar, en perill d’extinció, en són exemples. És per això que és molt important fer actuacions de manteniment i seguiment de l’entorn natural proper.

Us proposem 3 accions de voluntariat que podeu dur a terme a les basses de l’Olla del Rei, a Castelldefels.

1. Anellament d’Ocells i Construcció i seguiment de caixes niu

Per a afavorir la presència de diferents tipus d’aus a l’espai ésimportant la presència de caixes niu.

  • Farem un taller de construcció de caixes niu per a ocells insectívors
    o ratpenats, i les col·locarem en punts estratègics de la zona.
  • Seguiment de caixes niu col·locades prèviament.
  • Opcional activitat d’anellament científic d’ocells

2. Retirada de fauna invasora
Els estanys de la UPC de Castelldefels, són víctimes de la proliferació de la tortuga de Florida, sovint alliberada allà per les pròpies persones pensant que aquest és el seu hàbitat. Malauradament, es tracta d’una espècie invasora que està desplaçant la tortuga autòctona que conviu amb ella en aquest estany. Retirarem tortugues de florida del Parc de la Olla del Rei, que desprès són incorporades en processos d’adopció a través del CRARC, Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.

3. Seguiment i col·locació de Caixes-niu d’Eriçons.
Les Basses de l’Olla del Rei són un dels reductes on encara cria l’eriço clar, molt vinculat a espais agraris i en fort regressió danvant de
l’eriço fosc .Una de les causes del seu declivi és la desaparició de refugis naturals. Com a acció col·locarem i farem seguiment de caixes-niu per eriçons.

Observacions

La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense ànim de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Compartir: