Olla del Rei

Manifestació per la preservació de l’espai natural de l’Olla del Rei

Icona data

dissabte 20 març 2021

11:00h fins 13:00h

Icona lloc

Olla del Rei

Castelldefels


Plataforma Salvem l'Olla del Rei

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

BIcicletada i Concentració per la defensa de l'espai natural de l'Olla del Rei

El dia 20 de Març  celebrarem 3 anys de la constitució de la plataforma.

L’Olla del Rei és un espai natural situat al campus de la UPC, Castelldefels. Format per maresmes, llacunes, boscos de ribera, prats humits i herbassars, constitueix la millor conservada i més important zona humida de Castelldefels. Inclòs parcialment dins el Catàleg de Zones Humides de Catalunya, aquest territori esta inclòs alhora en la Important Bird Area del Delta del Llobregat (IBA), albergant espècies d’ocells nidificants protegides com el Martinet Menut (Ixobrychus minutus) o el Xot (Otus scops), o d’altres visitants ocasionals com el Falcó Peregrí (Falco peregrinus) o l’Astor (Accipiter gentilis). A més, interessants comunitats vegetals, reptils, amfibis, insectes o fongs acaben completant la complexa comunitat natural de l’espai natural.

No obstant, Ajuntament, Generalitat i UPC han donat l’esquena a la conservació d’aquest tresor natural, condemnant la part que queda sense urbanitzar a la seva destrucció, eliminant espècies protegides i no revertint l’empitjorament de la qualitat de les seves aigües.

Per tot això, tot tractant d’evitar la destrucció i completa pèrdua del nostre patrimoni natural, un grup de veïnes de Castelldefels ens organitzem amb la plataforma “Salvem l’Olla del Rei”, enfocant les accions de la mateixa a revertir la situació actual que pateix el nostre preuat espai natural.

Llegeix el  manifest   i signa la nostra petició.

Tot i les fites aconseguides, aquest tresor natural continua en greu perill

Recordem algunes de les accions fetes per arribar a aquest moment:
– Es van aturar les obres de l’ICFO que destruïen una de les zones més riques de l’Olla gràcies a la pressió popular ( amb l’edifici de l’ICFO el valor mediambiental de l’Olla hauria estat en perill).
– S’han organitzat 3 manifestacions i concentracions denunciant la situació.
– S’ha fet una denuncia a la fiscalia de medi ambient de Catalunya.
– S’han denunciat a la Guàrdia Civil els continus vessaments que poden constituir un delicte ambiental.
– s’ha dialogat amb regidors i tinents d’alcalde de Movem, PSC i ERC per convèncer de la necessitat de salvaguardar l’Olla.
– s’ha aportat arguments i coneixement expert per convèncer als representants de les administracions per protegir l’Olla.
– s’ha denunciat a la premsa i televisions el perill d’urbanització de l’Olla del rei i els constants vessaments.
– s’han fet desenes d’activitats educatives (jornades tècniques, visites, recollida de brossa, penjar nius, etc, etc) per sonar a conèixer els valors i potencial de l’Olla del Rei.
…i malgrat el compromís municipal hem de seguir la feina:
– El compromís encara no s’ha traduït en la salvaguarda de l’espai. (depèn també de la Generalitat, Incasol….)
– Manca conèixer els detalls de l’acord per protegir l’Olla a través de la modificació. (s’està negociant)
– es podria obtenir una classificació com a zona ZEPA o Xarxa Natura 2.000 en l’ampliació de espais protegits en el delta si l’Ajuntament es mogués ràpid i ho comuniques a la DG de Medi Ambient.
– Negociar la modificació del PGM de l’Olla amb la de la zona entre la C32 i el tren on es volen construir centenars d’edificis implica riscos importants
– El compromís de construcció de la Bomba de sanejament no està calendaritzat
– La forma de la possible gestió de l’espai , tampoc està definida
Queda molta feina a fer !!el dia 20 de Març – celebrarem 3 anys de la constitució de la plataforma.
Recordem algunes de les accions fetes per arribar a aquest moment:
– Es van aturar les obres de l’ICFO que destruïen una de les zones més riques de l’Olla gràcies a la pressió popular ( amb l’edifici de l’ICFO el valor mediambiental de l’Olla hauria estat en perill).
– S’han organitzat 3 manifestacions i concentracions denunciant la situació.
– S’ha fet una denuncia a la fiscalia de medi ambient de Catalunya.
– S’han denunciat a la Guàrdia Civil els continus vessaments que poden constituir un delicte ambiental.
– s’ha dialogat amb regidors i tinents d’alcalde de Movem, PSC i ERC per convèncer de la necessitat de salvaguardar l’Olla.
– s’ha aportat arguments i coneixement expert per convèncer als representants de les administracions per protegir l’Olla.
– s’ha denunciat a la premsa i televisions el perill d’urbanització de l’Olla del rei i els constants vessaments.
– s’han fet desenes d’activitats educatives (jornades tècniques, visites, recollida de brossa, penjar nius, etc, etc) per sonar a conèixer els valors i potencial de l’Olla del Rei.
…i malgrat el compromís municipal hem de seguir la feina:
– El compromís encara no s’ha traduït en la salvaguarda de l’espai. (depèn també de la Generalitat, Incasol….)
– Manca conèixer els detalls de l’acord per protegir l’Olla a través de la modificació. (s’està negociant)
– es podria obtenir una classificació com a zona ZEPA o Xarxa Natura 2.000 en l’ampliació de espais protegits en el delta si l’Ajuntament es mogués ràpid i ho comuniques a la DG de Medi Ambient.
– Negociar la modificació del PGM de l’Olla amb la de la zona entre la C32 i el tren on es volen construir centenars d’edificis implica riscos importants
– El compromís de construcció de la Bomba de sanejament no està calendaritzat
– La forma de la possible gestió de l’espai , tampoc està definida
Queda molta feina a fer !!

Compartir: