Creació de refugis per a la fauna aquàtica al riu Galligants

Icona data

dissabte 24 juliol 2021

Icona lloc

Girona


Associació La Sorellona

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Jornada de voluntariat ambiental al riu Galligants dintre del projecte Escanyagats per a la protecció de l'Espinós

El Projecte Escanyagats es centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós (Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic dels nostres cursos fluvials. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l’espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus).

 

Inscripció obligatòria en aquest enllaç

 

Compartir: