Cortaderia selloana, Imatge Josep Gesti Wikimedia

Curs sobre les plantes exòtiques invasores a Catalunya

Icona data

dijous 6 maig 18:00h - dimarts 25 maig 20:00h

Icona lloc

online


Flora Catalana

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Curs sobre les plantes exòtiques invasores a Catalunya, amb David Carrera Bonet, de Flora Catalana

La irrupció al país d’espècies exòtiques invasores té lloc des de fa mil·lennis. Tanmateix, en els darrers cinc-cents anys, la seva incidència sobre els ecosistemes locals ha augmentat exponencialment fins al punt de ser un dels principals motors de l’accelerada pèrdua de biodiversitat associada a l’anomenada crisi ambiental global.

El curs introdueix als fonaments d’aquesta problemàtica en el cas de les plantes vasculars, combinant teoria, exercicis pràctics i visites de camp. Es comentarà una mostra d’espècies rellevants que irrompen en diferents ambients. Es facilitarà una àmplia relació de fonts d’informació sobre la temàtica (documents de referència, pàgines web, bases de dades…). S’analitzaran cassos pràctics de prevenció i de control de bioinvasions vegetals. També s’ensenyarà l’ús bàsic d’una eina digital per a recollir observacions de camp i com generar plànols de les dades recollides.

OBSERVACIÓ: el curs compta amb una sortida de camp voluntària (no és necessari assistir-hi per a l’obtenció del certificat d’aprofitament del curs).

Objectius
* Iniciar al coneixement de la flora exòtica invasora i a la seva problemàtica
* Reconèixer al camp les principals espècies invasores dels diferents ambients: zones forestals, herbassars, cursos fluvials, conreus, aiguamolls, platges i dunes, litoral rocós, i zones humanitzades
* Adquirir habilitats en l’ús d’aplicacions per a dispositius mòbils de registre d’observacions de biodiversitat i la posterior explotació de les dades

Lloc del curs
Flor@ula; Aula Virtual de Flora Catalana. Lloc de la sortida de camp a determinar.

Requeriments previs
Sense requeriments previs ja que el curs serà divulgatiu.

Inscripcions en aquest enllaç

 

Aquest curs té un preu del curs de 60 €, 30€ en el cas de persones sòcies.

Compartir: