Pedalada Granollers Pedala

Pedalada reivindicativa a Granollers

Icona data

diumenge 16 setembre

10:00h fins 00:00h

Icona lloc

Plaça Corona

Granollers


Granollers Pedala

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Pedalada reivindicativa per reclamar el dret a circular amb bici de forma segura per tots els carrers de la nostra ciutat, el 16 de setembre, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible.

PER UNA CIUTAT PEDALABLE: Pedalada reivindicativa per reclamar el dret a circular amb bici de forma segura per tots els carrers de la nostra ciutat.

Comença un nou curs, i amb aquest es reprenen totes les dinàmiques de mobilitat quotidiana. Es tornen a omplir els carrers de la ciutat de cotxes a les hores punta: embussos davant els centres educatius, embussos a les entrades i sortides de la ciutat, i fora del centre peatonalitzat, un ús encara molt intens del vehicle privat que continua creixent.

La ciutat de Granollers encara està molt lluny d’oferir una alternativa per moure’s en bici de forma segura per a tothom. Es preveuen algunes millores, però amb tot, no és suficient. Ja no n’hi ha prou en tenir algun tram de carril bici, algun itinerari senyalitzat i alguns aparcaments. La gent de Granollers ha de poder circular amb bici de forma segura per qualsevol carrer, de qualsevol barri de la ciutat. I això no passa per restar espai públic als vianants, sinó per reduir l’espai destinat als cotxes, que en molts casos és del 60 o 70% dels nostres carrers, i amb estratègies com reduir la velocitat permesa a tota la ciutat a 30km/h, suprimir carrils de circulació o franges d’aparcament de cotxes per habilitar-hi carrils bici on calgui, articular itineraris segurs que connectin tota la ciutat de punta a punta nord-sud i est-oest, i que enllacin amb els municipis veïns, alliberar de trànsit motoritzat els accessos als centres educatius, implantar solucions d’aparcament segur per evitar robatoris, facilitar l’adequació d’espais per aparcaments residencials, facilitar la inter-modalitat amb àrees d’aparcament segur a les estacions de rodalies i promoure la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta com a opció pels desplaçaments quotidians als centres educatius.

Només amb mesures com aquestes s’aconseguirà fer de la bici una alternativa real i segura de mobilitat per la població de Granollers. És per això que enguany, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura, volem manifestar la necessitat d’avançar més i més ràpid en l’adequació de la ciutat a la circulació segura de bicicletes. Volem una ciutat més saludable, més segura, i més inclusiva, i això passa per reduir l’ús del cotxe i facilitar l’ús de la bicicleta.

Compartir: