aire 3

Webinar: Com m’implico a Barcelona contra la contaminació de l’aire?

Icona data

dimecres 16 desembre

18:00h fins 20:00h

Icona lloc

via Zoom

Barcelona


Xarxa per a la Conservació de la Natura

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Com fer voluntariat ambiental contra la contaminació atmosfèrica? Connecta a la xerrada online on tractarem la situació de la qualitat de l'aire, coneixerem diverses entitats amb qui implicar-nos a Barcelona, i conversarem amb Eixample Respira per conèixer els seus projectes.

És essencial per a la vida de la majoria dels organismes, animals i vegetals, i en particular per a la vida humana, de manera que la seva protecció és fonamental i està regulada per lleis específiques.

L’aire està compost per aproximadament per un 78,09% de nitrogen (N2), un 20,9% d’oxigen (O2), un 0,93% d’argó (Ar) i 0,04 de 4% de diòxid de carboni (CO2), més altres components en quantitats més petites, incloses les partícules sòlides en suspensió, que formen l’anomenada “pols atmosfèrica”.

L’aire humit pot contenir fins a un 7% en volum de vapor d’aigua; el percentatge de vapor d’aigua a l’aire correspon a la humitat relativa de l’aire i depèn de la temperatura.

Així hauria de ser.

Pot ser vosaltres, com moltes altres persones, heu pres consciència i esteu preocupats i preocupades per la quantitat de contaminació atmosfèrica a la qual estem exposats diàriament.

En el fons, tot i ser aire i tot i estar en l’era d’internet i de la transparència, aquest és un aspecte molt “opac” per a la majoria.

La taxa de diòxid de carboni ha variat a causa de les activitats humanes (indústria, contaminació, combustió i desforestació): el CO? ha passat d’uns 280 ppm el 1900 a 315 ppm el 1970, i ha superat el límit dels 350 ppm (0,035%) els darrers anys arribant a 411,77 ppm el 2019. La concentració d’aquest component (juntament amb la de metà i altres gasos) és una de les principals causes de l’efecte hivernacle.

La qualitat de l’aire té un impacte important en l’ecosistema i la salut humana.
Els nivells de contaminació atmosfèrica de l’àrea metropolitana de Barcelona superen els límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea. Barcelona és la cinquena ciutat d’Europa amb més contaminació atmosfèrica,
Cada any es registren 3500 morts prematures per causes relacionades amb la contaminació de l’aire només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per això és molt important informar-se: el coneixement és poder. Dimecres parlarem de les entitats amb qui poder informar-se i implicar-se activament contra la contaminació atmosfèrica, en defensa de la qualitat de l’aire.

Connecta dimecres 16 de desembre a les 18 h, a la conversa amb la Plataforma Eixample Respira, en el marc del cicle “Com m’implico a Barcelona contra l’emergència ecològica“.

Inscripcions en aquest enllaç

CONNECTA AQUÍ PER PARTICIPAR A LA XERRADA

https://us02web.zoom.us/j/89892422914

Observacions

Inscripcions en aquest enllaç

Compartir: