01/07/2019

Convocatòria per elaborar el Pla de Voluntariat de l’entitat

En el marc del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) posa en marxa diverses accions per la promoció dels plans de voluntariat a les entitats ambientals.

L’objectiu és estructurar i dotar d’una millor organització i gestió els programes de voluntariat de les entitats, per tal de facilitar i promoure la participació interna.

Per aquest motiu, obrim aquesta convocatòria per oferir finançament i acompanyament a 4 entitats ambientals per tal de re-pensar internament la gestió que fan actualment del voluntariat, redactar el Pla de Voluntariat de l’entitat i aplicar-lo, entre juliol i novembre 2019.

Què oferim?
Es seleccionaran 4 entitats ambientals i s’atorgarà a cada entitat escollida 2.500 € (IVA inclòs) per tal de realitzar el procés de plantejament intern del programa de voluntariat, la redacció del Pla de Voluntariat de l’entitat i l’inici d’aplicació del pla. En cas que l’entitat ho sol·liciti, es podrà pagar un 50% de l’import en el moment de la signatura del conveni.

A més, des de la XCN acompanyarem a cada entitat en el procés, aportant les guies i la formació necessària per capacitar la persona responsable de dinamitzar l’elaboració del Pla de Voluntariat. Es farà una visita inicial al juliol a la seu de l’entitat per conèixer les característiques de cada programa de voluntariat. També es farà el seguiment i acompanyament a distància en el procés d’elaboració del Pla, i una segona visita presencial a l’octubre per comprovar l’inici d’aplicació del Pla.

Requisits generals
Per poder optar a la convocatòria és necessari:

– Ser membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura a data de l’últim dia de presentació de candidatures (4 de juliol de 2019). En el cas de no ser membre però amb voluntat de ser-ho, es pot tramitar la incorporació en el període de presentació de candidatures.
– Ser una entitat privada sense ànim de lucre.
– No disposar d’un Pla de Voluntariat de l’entitat, redactat, actualitzat i en aplicació actual. Per tant, podran optar tant les entitats que no tenen pla, com aquelles que el van iniciar i no l’han acabat ni aplicat.
– L’entitat ha de tenir la voluntat d’incorporar o mantenir el voluntariat com a peça clau del funcionament de l’associació a mig i llarg termini, amb el propòsit que el programa de voluntariat permeti una millor estructura i organització.
– El Pla de Voluntariat haurà de ser redactat i iniciar la implementació abans de novembre de 2019.

Podeu presentar la vostra convocatòria fins el 4 de juliol de 2019.

Per a més informació consulteu la convocatòria.

Compartir: