Condicionament de la font de Can Totxo

Icona data

dissabte 2 octubre

10:00h fins 13:30h

Icona lloc

Vallvidrera.

Vallvidrera. Barcelona, España


Associació Fes Fonts Fent Fonting

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Tasques de conservació de l’espai fontinal de Can Totxo Actuació en el marc del programa Col•laborem amb el Parc del Parc Natural de la Serra de Collserola

Fer manteniment dels diferents elements exteriors de la font i del safareig.

Fer inventari dels elements arquitectònics.

Arranjar l’entorn de la font.

Recollir i classificar les deixalles que hi ha a la zona.

Observacions

No cal portar eines: Totes les eines que es faran servir són manuals i pròpies de la jardineria i ja les tenim preparades.

Es recomana que les persones que vinguin portin aigua per beure, guants i ulleres de sol. També anirà bé portar roba i sabates usades.

Compartir: