1000 punts d aigua

1000 punts d’aigua

Icona data

Activitat de llarga durada


Paisatges Vius

Contacte:

 • Informació
 • Ubicació

Projecte col·laboratiu pe donar valor i visibilitat als petits punts d’aigua que tenim repartits pel territori i millorar el seu estat de conservació, tant per la biodiversitat com per la societat.

1.000 Punts d’Aigua és un projecte col·laboratiu i de participació ciutadana que pretén:

 • Donar valor i visibilitat als petits punts d’aigua que tenim repartits pel territori
 • Millorar el seu estat de conservació, tant per la biodiversitat com per la societat.
 • És col·laboratiu perquè diverses entitats i col·lectius participen per assolir uns objectius comuns a diferents zones del país.

És de participació ciutadana (o crowsourcing) perquè es nodreix de la informació que aporten, de manera voluntària i desinteressada, persones interessades en participar.

Per assolir els objectius es duran a terme les següents tasques:

 • INVENTARI: Es farà un Inventari dels punts d’aigua de Catalunya de manera participativa, on tothom pugui entrar la bassa, el dipòsit, l’estany o l’abeurador que té al costat de casa.
 • SEGUIMENT: Es dissenyaran un programa de seguiment d’indicadors que, també amb dades de voluntaris, permetrà veure si hi ha canvis en el punt d’aigua.
 • CONSERVACIÓ:  Es duran a terme accions de conservació a través dels propietaris o de les entitats col·laboradores amb l’objectiu de millorar els punts d’aigua.
 • RECONEIXEMENT: Els punts millor conservats rebran un distintiu de qualitat i passaran a ser un dels 1.000 Punts d’Aigu

En el marc d’aquesta inicitiva un punt d’aigua és un indret situat fora dels àmbits estrictament  fluvials* on l’aigua s’estanca . La definició és molt àmplia i poc concreta a propòsit, ja que pretén incloure la gran diversitat d’ambients aquàtics lenítics presents al territori, és a dir aquells amb l’aigua sense o amb molt poc moviment.

A partir d’aquí la definició pot incloure punts d’aigua amb característiques molt diferents entre ells respecte a:

Làmina d’aigua: Inclou punts amb l’aigua visible com els llacs de muntanya però també d’altres on l’aigua hi és present però no és visible com les molleres o les jonqueres.
Dimensions: Inclou des de punts molt petits, com pot ser la pica d’una font o un abeurador, fins a llacs o estanys de diverses hectàrees.
Règim hídric: N’hi ha de permanents, que aguanten l’aigua tot l’any, de temporals, que només en tenen en èpoques humides, o fins i tot d’efímers, com els camps inundats.
Origen: Poden tenir un origen natural, com les llacunes litorals, o bé ser artificials, com les basses de rec. A vegades hi ha punts artificials que es van crear fa tan de temps que ja s’han naturalitzat i és difícil de saber el seu origen.
A l’apartat Tipus de punts d’aigua es donen detalls de totes les tipologies d’ambients aquàtics que es consideren punts d’aigua, i que per tant poden ser registrats al portal.

 

Com participar

Tothom pot participar en la iniciativa 1.000 Punts d’Aigua: persones, entitats, escoles, empreses… Cadascú ho pot fer de diferents formes:

 • Persones
  * Registrar nous punts d’aigua a l’inventari
  * Fer un seguiment dels punts ja existents.
  * Fer-se membre d’alguna de les entitats que col·laboren en el projecte.
 • Entitats
  * Registrar nous punts d’aigua a l’inventari
  * Fer un seguiment dels punts ja existents.
  * Adherir els propis projectes de conservació d’hàbitats o espècies aquàtiques a la inicitiva 1.000 Punts d’Aigua.
  * Organitzar activitats als punts d’aigua. accions de conservació, jornades de voluntariat, visites tècniques o naturalistes, etc. Per això cal prèviament obtenir el permís del propietari del punts d’aigua en qüestió.
 • Escoles
  * Registrar nous punts d’aigua a l’inventari
  * Fer un seguiment dels punts ja existents.
  * Incloure recursos educatius sobre els punts d’aigua en el programa educatiu.
  * Realitzar activitats d’Aprenentatge-Servei als punts d’aigua, en col·laboració amb alguna entitat.
 • Empreses
  * Registrar nous punts d’aigua a l’inventari
  * Fer un seguiment dels punts ja existents.
  * Organitzar accions de Responsabilitat Social Corporativa en algun dels punts d’aigua del projecte, en col·laboració amb alguna entitat.
  * Fer donacions monetàries o de material a les entitats de conservació.

 

 

Compartir: