logo_wikipedra-2

Wikipedra

Icona data

Activitat de llarga durada


Observatori del Paisatge

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Col·labora a identificar les construccions de pedra seca a Catalunya.

L’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura tradicional defineix :

“Una construcció de pedra en sec o pedra seca és aquella que s’ha aixecat col·locant pedra sobre pedra sense cap element d’unió entre elles, ni fang, ni argamassa, ni per descomptat ciment, tot procurant trobar el punt d’equilibri entre elles amb l’auxili de petites falques de la mateixa pedra.

Aquestes construccions s’han realitzat com a conseqüència, generalment, del despedregament dels camps a l’hora de preparar-los per al seu cultiu. La pedra sobrera així obtinguda ha estat utilitzada de manera intel·ligent per a la confecció de les infraestructures necessàries.

Com que el material s’extreu de l’entorn immediat, les construccions bastides amb aquesta tècnica s’integren de manera harmònica en el context natural, donant com a resultat paisatges proporcionats. Aquesta proximitat entre l’origen del material i les construccions també fa que, quan s’ensorren per manca d’ús, es reintegrin dins del paisatge sense discordances.”

 

Wikipedra és un espai web 2.0 sobre construccions de pedra seca de Catalunya i dels municipis que integren el Parc del Pirineu Català, la Mancomunitat del Conflent-Canigó i el Parc Natural Regional dels Pirineus Ariejans. El projecte està desenvolupat per l’Observatori del Paisatge i hi col·labora l’associació Drac Verd, el Parc del Pirineu Català, el Parc Natural Regional dels Pirineus Ariejans, experts i altres entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca.

Podeu consultar les construccions existents* als diferents paisatges i a cada municipi, a través de mapes, fitxes, fotografies i croquis.

Podeu col·laborar introduint les construccions que conegueu a través dels formularis * específics per a barraques o cabanes, construccions per emmagatzemar aigua, murs i conjunts, forns i altres construccions. Les propostes seran validades per l’associació Drac Verd en col·laboració amb altres experts en la matèria, i posteriorment publicades al web.

També podeu consultar la informació i col·laborar a l’inventari a través de l’App Pedra Seca**, per a mòbils, que permet catalogar les construccions directament sobre el terreny. Es pot descarregar aquí: Android, iOS

Compartir: