Liquens_2

Líquens de Barcelona

Icona data

Activitat de llarga durada

Icona lloc

Barcelona


Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals - CREAF

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Si has vist líquens a Barcelona, aporta les dades al projecte de seguiment.: els líquens són un indicador de l'estat ambiental actual.

El mapa de líquens d’una ciutat reflecteix la seva qualitat i permet seguir l’evolució. Els ciutadans i ciutadanes participen en el mapeig de líquens de Barcelona treballant amb persones expertes per identificar les espècies, reconèixer-les i poder-les interpretar. Les dades recollides s’integren a la plataforma Natusfera, en la qual, un cop validades, es bolquen en la plataforma GBIF de biodiversitat global.

Els líquens són organismes singulars i molt resistents: poden viure sobre roca i prosperar sota condicions climàtiques i meteorològiques extremes. Són molt sensibles a l’augment de concentracions de contaminants, cosa que els fa uns bioindicadors excel·lents, sentinelles naturals de la qualitat de l’aire.

Conèixer la distribució dels líquens en una ciutat (quines espècies i amb quina freqüència es troben), permet prendre consciència dels canvis que es produeixen en l’ambient i en la salut ambiental. A través del coneixement dels organismes es fa doncs una primera anàlisi de l’estat ambiental actual i, amb la repetició periòdica en àrees concretes, permet de fer un seguiment dels canvis en l’hàbitat, la qualitat de l’aire, la humitat, entre altres. Així es pot determinar la influència del canvi climàtic en la variació i distribució de les espècies; i es pot correlacionar amb canvis en la concentració de contaminants en l’atmosfera.

Participa entrant les teves observacions de Líquens a Barcelona, a través de Natusfera

Com tots els projectes científics, cal emprar un mètode en la selecció de les mostres a observar i la forma de fer les observacions.

Compartir: