Voluntariat a la Bassa de Prat Xirlo

Icona data

dissabte 21 gener 2023

Icona lloc

Bassa de Prat Xirlo

Palafrugell


Associació La Sorellona

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Voleu participar a la millora ambiental de la bassa de Prat Xirlo?

Voleu participar a la millora ambiental de la bassa de Prat Xirlo?

Voleu conèixer el projecte Escanyagats de millora dels ecosistemes aquàtics?

Informació i inscripcions a mediambient@palafrugell.cat

El Projecte Escanyagats es centra principalment en la conservació de les rieres mediterrànies de la província de Girona, entomant com a espècie paraigua l’espinós (Gasterosteus aculeatus), un peix emblemàtic dels nostres cursos fluvials. També pretén establir un vincle amb la ciutadania, creant grups de voluntariat estables per sensibilitzar i divulgar la riquesa dels hàbitats aquàtics de l’espinós i altra fauna aquàtica amenaçada, com ara el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tritó verd (Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Lissotriton helveticus).
Objectius
1. Evitar l’extinció de poblacions mediterrànies d’espinós (Gasterosteus aculeatus).
2. Millorar de l’estat de conservació de l’espinós i altres espècies aquàtiques amenaçades acompanyants a diverses conques de Catalunya.
3. Restaurar els hàbitats fluvials en trams clau per a l’espinós i altra fauna aquàtica autòctona.
4. Difondre i donar a conèixer els valors ambientals i patrimonials dels ecosistemes aquàtics continentals.
5. Implicar directament la societat en la seva conservació de l’espinós.

Compartir: