15/02/2021

15 projectes de ciència ciutadana sobre biodiversitat

ciència ciutadana

Fundesplai i Creaf han publicat una guia que presenta 15 projectes de ciència ciutadana amb els quals implicar-se en la biodiversitat.

Les persones voluntàries, ja sigui de forma autònoma ja sigui vinculades a centres educatius, entitats o altres col·lectius, poden participar en projectes de recerca científica: aportar dades, aprendre, i augmentar la pròpia consciència ambiental implicant-se activament en la recerca.

És el model de l’anomenada “Ciència Ciutadana”.

La Ciència Ciutadana aporta beneficis en molts àmbits, i és especialment adequada per a la recerca relacionada amb la conservació de la natura, atès que facilita la recopilació i interpretació de grans conjunts de dades (en l’espai i al llarg del temps) els quals la ciència no podria obtenir sense l’ajut d’una xarxa de ciutadania distribuïda pel territori.

A través dels observatoris ciutadans s’obtenen noves dades molt rellevants per al coneixement de la biodiversitat i sèries temporals que permeten fer-ne un seguiment al llarg del temps, estudiar-ne les tendències i detectar canvis de forma primerenca.

La Ciència Ciutadana esdevé d’aquesta forma una estratègia molt útil per apropar la ciència a la societat, comunicant temes rellevants, obrint-la i fent-la propera i participativa.

El desenvolupament tecnològic dels darrers anys ha permès un desplegament de diversos projectes: tots es caracteritzen per ser col·laboratius, participatius i oberts. Gràcies a la participació de persones i entitats voluntàries i científiques s’estan obtenint observacions i dades massives arreu del territori.

La guia en presenta 15, d’àmbit local i internacional, que se centren en la biodiversitat, amb un cert focus en la biodiversitat urbana (i que resulten especialment interessants pel món educatiu).

Entre ells, Ritmenatura, Observadores del Mar, el seguiment de papallones CBMS, o el programa de Seguiment de Ratpenats, Ocells dels jardins, Liquencity, el Projecte Rius o el programa de seguiment dels libèl·lules.

L’objectiu és involucrar activament a voluntaris i voluntàries en tasques científiques que generen nou coneixement i una millor comprensió de la ciència. Les persones poden actuar aportant dades o assumir un paper més rellevant participant en les múltiples etapes del projecte. En tots els casos, els informes de resultats i les publicacions del projecte fan un reconeixement a la tasca dels voluntaris i voluntàries de la Ciència Ciutadana.

Compartir: