Participa al seguiment de rapinyaires forestals de Catalunya (SEGRE)

Icona data

dimecres 1 març 00:00h - dissabte 15 juliol 00:00h

Icona lloc

a tot Catalunya

totes


Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO)

Contacte:

  • Informació
  • Ubicació

Vols observar, comptar i anotar tots els individus de cada espècie i el seu comportament i aportar les dades als censos de rapinyaires?

El SEGRE (Seguiment General de Rapinyaires Forestals) és un programa de seguiment dels rapinyaires forestals diürns impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

 

El SEGRE es basa en el mapeig de territoris des d’un únic punt d’observació com a mètode per obtenir índexs d’abundància de les diferents espècies de rapinyaire. La metodologia bàsica és senzilla: al llarg de tres hores de cens, l’observador ha de comptar i anotar tots els individus de cada espècie i detallar el comportament de cada individu que vagi detectant. Consulta el protocol detallat.

Si voleu participar al SEGRE, només heu de triar algun quadrat a Catalunya, preferentment a l’interior d’un espai de la xarxa Natura 2000, i comunicar-ho a la coordinació del projecte perquè us puguem enviar les fitxes de camp, el mapa del quadrat i acordar el punt d’observació. Si la zona triada es troba a l’interior d’un espai natural de protecció especial, el/la coordinador/a contactarà amb els gestors per determinar el millor punt des d’on fer el cens evitant molèsties a espècies sensibles. Si hi ha algun punt d’observació inactiu, reactivar-lo sempre tindrà prioritat davant d’iniciar un nou punt de cens.

El quadrat del SEGRE s’haurà de censar quatre vegades durant la temporada de nidificació.

Heu de tenir en compte  que:

  • Les quatre visites s’han de repetir sempre al mateix punt d’observació.
  • S’intentarà que els observadors canviïn el mínim possible dins d’un any i entre anys.
  • Per cada jornada d’observació al camp s’omplirà una fitxa de camp del seguiment encara que no s’observi cap individu.Les observacions a camp es realitzaran des de distàncies que en cap cas puguin provocar molèsties als exemplars. Tot i que no és objectiu del projecte detectar nius actius, a vegades, des del punt d’observació se’n poden detectar. En aquest cas, no es realitzaran acostaments als nius innecessaris ni es realitzarà control del nombre d’ous o de polls als nius més enllà de les mateixes observacions des del punt d’observació.És convenient, triar bé el punt d’observació abans de començar els censos. Per això, es recomana fer alguna visita abans de començar i, quan el punt estigui del tot triat, caldrà enviar les coordenades

Calendari

El quadrat del SEGRE s’haurà de censar quatre vegades durant la temporada de nidificació.

El primer cens es farà dins el període comprès entre el 1 de març i el 15 d’abril, el segon entre el 16 d’abril i el 15 de maig, el tercer entre el 16 de maig i el 15 de juny, i finalment, l’últim, entre el 16 de juny i el 15 de juliol. La raó de fer tants censos durant el període reproductor i separar-los en quatre períodes diferents és la necessitat d’adaptar els períodes de cens als moments de màxima activitat reproductora de les diferents espècies de rapinyaires. Tots els censos es realitzaran sempre pel matí, de 9 a 12 del migdia. Els horaris i la durada són fixes, i s’hauran de mantenir així sense importar el període o el lloc.

 

Més informació i inscripcions en aquest enllaç

Compartir: