21/01/2022

Amar els aiguamolls

Per parlar del Dia mundial de les zones humides enguany s’ha incorporat la paraula amor.

Cada any, i aquest també, es presenten els àmpliament estudiats arguments científics que expliquen que es tracta dels espais del planeta més rics en biodiversitat, que es tracta d’espais decisius per als nostres recursos d’aigua i aliments, que són claus en la protecció contra el canvi climàtic, i de com, també, són importants per a les ciutats i els àmbits urbans. S’aporten xifres, informes, recerques, en termes biològics, econòmics i socials.

Enguany es continuen aportant aquestes dades. Però més que mai s’urgeix a passar a l’acció per preservar els aiguamolls que existeixen, i a restaurar els que es van perdre. La crida a l’acció clara: Act for Wetlands. Aquest Dia Mundial que s’incorpora al pla d’acció per l’aigua i per la natura de Nacions Unides. Es demana inversió de capital financer, humà i polític per salvar les zones humides del món de la desaparició i per restaurar les que hem degradat.

“Valora-les, gestiona-les, restaura-les, estima-les.” I s’ha decidit incorporar la paraula amor, marcada en vermell.

El Dia Mundial de les Zones Humides se celebra el 2 de febrer, només pocs dies després que el Dia dedicat a Martin Luther King, que va deixar frases com “L’amor és el poder més durador del món. Aquesta força creativa és l’instrument més potent disponible en la recerca de la pau i la seguretat de la humanitat.” #zoneshumides #amor #love

Estima els Aiguamolls.

El primer pas per estimar és conèixer, així que et convidem a visitar les zones humides de la teva zona, i contactar amb les entitats com Apnae, Iaeden, Fundació Emys, Seo Bird Life, La Sínia, Geven, Limnos, Grup Natura Freixe, Graellsia, Andrena, la Fundació Emys o Paisatges Vius …. que hi actuen, esbrinant com pots implicar-te en la seva restauració i preservació.

Malauradament a Catalunya molts ecosistemes degradats es troben precisament en àmbits fluvials, deltaics, litorals i en zones humides.  Aquest passat 2021 hem pogut constatar com amb ple desvergonyiment es van proposar actuacions contràries a la conservació.

L’inventari de zones humides de Catalunya ha identificat i delimitat 2.980 espais. D’aquestes s’han elaborat 332 fitxes de zones humides que comprenen una caracterització ecològica, una avaluació de l’interès i la problemàtica de conservació, així com criteris i recomanacions per a la gestió de cada una d’aquestes. Altres estanys alpins, molleres i torberes es poden consultar a la cartografia digital.

Compartir: