19/10/2018

Es crea una Xarxa d’entitats de voluntariat per la neteja del fons marí a Barcelona

yotuba voluntariat

Els darrers temps moltes entitats i grups de persones voluntàries s’estan mobilitzant en la lluita contra els residus abandonats, especialment plàstics, que acaben acumulant-se al mar. També a la ciutat de Barcelona, es fan crides freqüentment per la neteja del fons marí, del mar, o dels espigons. Val a dir que un servei municipal neteja i recull cada dia residus de la sorra de la platja.

Per aquest motiu ha nascut la Xarxa de Neteja de Fons Marí del Litoral de Barcelona. Hi formen part entitats com Submon, Surfrider, Observadors del Mar, l’Associació Club d’Immersió Biologia, Yotuba o Plàstic Attack.

L’objectiu és treballar en xarxa i establir uns criteris de qualitat. Així, les neteges han de ser enteses com a accions de voluntariat i també educatives, en les que no només es treuen residus, sinó que s’analitza la problemàtica: d’on venen, perquè hi arriben, quins problemes causen, quines tipologies hi ha, i, sobretot, quines solucions s’hi poden trobar.

La xarxa s’està creant actualment, i s’hi poden afegir les entitats i grups de persones interessades en la protecció del fons marí a Barcelona. Per a més informació es pot contactar amb el Centre de la Platja escrivint a centreplatja@bcn.cat

Compartir: