12/03/2024

Fins a 5.000 persones voluntàries s’han implicat amb els espais naturals protegits durant el 2023!

Ja pots donar un cop d’ull a la «Memòria d’activitats en el marc de les Taules de Voluntariat Ambiental dels espais naturals protegits 2023», en què es recullen les principals dades i actuacions realitzades per les entitats actives a les taules de voluntariat.

Pots descarregar aquí la memòria.

Les taules de voluntariat ambiental són espais de coordinació i trobada entre el personal tècnic dels espais naturals protegits i les entitats que hi actuen. A través de reunions presencials i en línia, es defineix el calendari d’activitats de voluntariat ambiental, es comparteixen dificultats i reptes compartits entre les entitats, s’organitzen formacions per millorar la tasca de les persones que hi ha darrere les entitats i es dona visibilitat conjunta a les seves accions. Com a novetat, durant el 2023, s’han creat uns cartells mensuals conjunts per difondre les accions de voluntariat ambiental de cada taula.

Actualment, hi ha actives quatre taules de voluntariat: a l’Empordà, a Terres de l’Ebre, al Pirineu Oriental i al Pirineu Occidental. Aquesta iniciativa és impulsada per el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i l’Oficina del Voluntariat Ambiental de la Xarxa per a la Conservació de la Natura hi dóna suport organitzant formacions, oferint assessorament a les entitats, organitzant les trobades anuals entorn al Dia Internacional del Voluntariat, elaborant la memòria anual i fent difusió de les activitats a través del portal voluntariatambiental.cat/voluntariat-als-parcs

Segons les dades recopilades, al 2023 s’han implicat fins a 5.000 persones voluntàries amb els espais naturals protegits on actuen les taules, a través d’activitats puntuals d’un dia, camps de treball o voluntariat de llarga durada. Han col·laborat fins a 79 entitats amb les 4 taules de voluntariat, que agrupen alhora 13 espais naturals protegits de Catalunya.

En quan a la tipologia d’actuacions, destaquen les activitats de conservació i restauració (un 55% del total), com per exemple, l’extracció de plantes exòtiques invasores; recollides de residus (un 18%); de ciència ciutadana (un 15%), com el cens simultani de duc; activitats de patrimoni cultural (un 8%), com la reconstrucció d’espones, un element típic de l’agricultura del paisatge de secà, o la recuperació de camins antics; o activitats d’educació ambiental (4%).

Per estar al dia de les activitats que s’organitzen en el marc de les taules de voluntariat ambiental, segueix a xarxes socials els comptes dels espais naturals protegits o de Voluntariat ambiental a Twitter o Instagram, o l’etiqueta #VoluntariatAlsParcs.

Compartir: