29/05/2023

Fins a 77 entitats s’impliquen amb les taules de voluntariat dels espais naturals protegits al 2022

Ja pots consultar la Memòria d’activitats 2022 en el marc de les Taules de Voluntariat dels Espais Naturals Protegits!

Al llarg del 2022 es van crear dues noves taules de voluntariat: al Pirineu Oriental i al Pirineu Occidental Català, sumant-se a les dues ja existents a l’Empordà i Terres de l’Ebre. En total, les quatre taules inclouen 11 espais naturals protegits de Catalunya.

Durant l’any s’han implicat fins a 3.300 persones en les més de 100 accions de voluntariat ambiental, organitzades per les 77 entitats participants a les taules. En total s’han realitzat 10 reunions de coordinació, on han participat els òrgans gestors dels espais naturals i les entitats, i s’han establert nous canals de comunicació.

D’una banda es detecta un interès creixent de la ciutadania, i de l’altra, es constata la presència de nombroses iniciatives de ciència ciutadana desenvolupades gràcies a la tecnologia, que poden vehicular-se a través de les entitats i els espais naturals protegits. Així, la ciència ciutadana s’intueix com un element important per a la planificació de les activitats futures. Els residus i les espècies exòtiques invasores continuen essent protagonistes de moltes de les activitats.

El 19 de novembre les quatre taules van celebrar les «Festes del voluntariat ambiental», cadascuna al seu territori. Van ser trobades entre entitats, persones voluntàries i òrgans gestors dels espais naturals, que van servir per posar en valor i reconèixer l’acció voluntària per la millora i conservació dels espais naturals, per compartir estratègies de millora de l’acció de les entitats, així com per cohesionar les persones que participen a les taules de voluntariat i poder millorar la coordinació i el treball conjunt.

Compartir: