01/03/2021

Inicia la temporada de seguiment de papallones

Blanqueta de la col

L’1 de març és la data d’inici de la nova temporada, la vint-i-vuitena ja, del programa de seguiment de papallones a Catalunya, coordinat pel museu de Ciències Naturals de Granollers.

Enguany se sumen nous itineraris a diferents indrets del territori. Fins al 28 de setembre, com cada any, els voluntaris i voluntàries del Catalan Butterfly Monitoring Scheme, conegut com a CBMS, els recorreran per a comptar cada setmana les papallones que hi volen. El CBMS és el seguiment de fauna més antic de la mediterrània.

Observar, identificar, comptar i enregistrar les papallones permet conèixer amb precisió els seus canvis d’abundància. La utilització de les papallones en aquests projectes respon al seu contrastat caràcter bioindicador, a la seva popularitat i carisma, i al fet d’haver experimentat, en temps recents, regressions generalitzades arreu d’Europa.

Les dades dels darrers 25 anys són preocupants : el 70% de les espècies de les que es disposen dades estan en regressió. L’informe de l’Estat de la Natura a Catalunya declara que les poblacions de papallones de prats i pastures s’ha reduït un 71% entre 1995 i el 2019, i un 57% las papallones d’arbustos.

Els mostrejos es fan a partir de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals.

El projecte comença l’1 de març, però el cert és que ja fa unes setmanes que es veuen papallones volant a molts indrets. Els hiverns cada vegada són més suaus i això incideix en la fenologia de moltes espècies, que els darrers anys han anat avançant progressivament el seu període de vol. (*fenologia: ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius). Així que fa uns dies que ja es veuen papallones generalistes en camps de conreus, com les blanquetes de la col o les marbrades comunes. 

Tu ja n’has vist alguna? De quin color era? Quines plantes visitava? Era una blanqueta de la col o una marbrada comuna?

De forma individual, amb la teva família o grup d’amistats o amb la teva entitat ambiental, t’hi sumes al projecte?

Contacta amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers

Compartir: