20/02/2022

Fem balanç del primer any de constitució de les Taules de voluntariat als Parcs Naturals: 900 participants en més de 70 accions de voluntariat.

El 2021 ha estat el primer any de posada en funcionament de les Taules de voluntariat dels Parcs Naturals, inicialment amb la del Delta de l’Ebre i la dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) de l’Empordà.

Aquest espai de coordinació entre entitats de voluntariat i òrgans gestors dels parcs es va crear com a conseqüència del desplegament del Pla Estratègic d’Educació i Voluntariat ambiental als Parcs Naturals de Catalunya.

En el marc de les taules, l’any 2021 es van organitzar dues reunions a cada taula entre les entitats participants i els òrgans gestors (una en línia i una presencial), les quals van servir, en iniciar i finalitzar l’any, per crear complicitats i sinergies entre les iniciatives de les diferents entitats, detectar necessitats comunes, definir el pla de treball de l’any i fer-ne balanç al final.

Amb la constitució d’aquestes taules es va fer palesa la necessitat de visibilitzar, en un únic espai web, les activitats de voluntariat que s’organitzaven als espais naturals protegits, donant lloc a la creació de l’apartat «Voluntariat Als Parcs Naturals» de voluntariatambiental.cat. El nou espai web dóna a conèixer les activitats de voluntariat que s’organitzen als parcs, així com notícies d’interès relacionades. A més, compta amb un espai dirigit a entitats, amb informació útil sobre els passos a seguir per a organitzar una acció de voluntariat a un Parc Natural.

Memòria d’accions de voluntariat als Parcs

La «Memòria d’activitats en el marc de les Taules de voluntariat dels Parcs Naturals» recull el total d’activitats organitzades i de persones participants, tant a nivell general en l’àmbit de les dues taules, com de forma específica per les zones del Delta i de l’Empordà. Més de 70 activitats de voluntariat ambiental, amb quasi 900 participants, han tingut lloc als àmbits d’actuació de les dues taules.

En concret, en l’àmbit de la Taula de voluntariat del Parc del Delta de l’Ebre, l’any 2021 han participat 10 entitats, s’han organitzat 28 accions i hi han participat 246 persones. Són un exemple les jornades de manteniment dels observatoris d’ocells de l’Alfacada, organitzades per Picampall, per tal de facilitar la tasca de seguiment i identificació d’aus. En l’àmbit de la ciència ciutadana, l’Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l’Ebre ha dut a terme accions en el marc del projecte «Recupera Pinna»: sortides per fer seguiment de l’estat actual de les poblacions de nacres.

En l’àmbit de la Taula de voluntariat dels ENPE de l’Empordà, que comprèn 4 espais naturals protegits, hi han participat 22 entitats, s’han organitzat un total de 47 activitats amb 647 participants. S’hi han dut a terme diversos censos d’aus, com el cens d’ajocadors d’aus hivernants, organitzat per l’APNAE, o el cens de duc, simultani a diversos punts del Parc Natural de Cap de Creus.

Quasi un 40% de les activitats realitzades totals han estat de conservació i restauració del medi natural, alhora que un altre 40% han estat de recollides de residus. El 20% restant són activitats, majoritàriament, de ciència ciutadana i natura (observació de flora i fauna), i alguna activitat de suport en l’educació ambiental.

El 12 de desembre, sota el lema «Actuem per la natura, fem voluntariat als parcs naturals» es va organitzat la primera acció coordinada de voluntariat per les dues taules. A cada espai natural participant, s’hi va organitzar una acció de retirada de plantes exòtiques invasores, amb més de 60 persones participants totals.

Compartir: