28/10/2019

L’Associació la Sínia impulsa la Xarxa d’Obsevadors Ambientals del riu Gaià

L’Associació Mediambiental la Sínia organitza un grup de voluntariat ambiental, la Xarxa d’Observadors Ambientals de la conca del riu Gaià (XOAG). Aquesta xarxa vol integrar particulars, col·lectius, entitats i administracions del conjunt de municipis de la vall del Gaià. Aquest projecte va rebre el premi de la segona edició “Natura i Societat” de la Fundació Girbau.

L’objectiu general de la proposta és el de vincular la població local en la tasca a favor de la conservació de la biodiversitat i els hàbitats del territori.

A fi de focalitzar l’activitat de la XOAG, s’establiran línies d’actuació bàsiques (línies d’observació), lligades als projectes que l’Associació Mediambiental la Sínia realitza en el marc del Programa de Custodia Fluvial del riu Gaià.

Aquestes línies d’actuació, que no seran fixes en el temps, s’adaptaran i  modificaran en relació a la consecució de nous projectes d’interès general, establiment de línies d’actuació prioritàries, voluntat ciutadana etc.

Per tal de constituir un grup d’observadors experimentats, i un criteri d’observació homogeni, es duran a terme diverses sessions de formació teòrica gratuïtes i obertes a tos els veïns i veïnes de la conca (en breu es concretaran les dates i localitzacions de les jornades de formació).

Per altra banda aquesta formació serà complimentada per sessions pràctiques en les que els participants aplicaran les distintes metodologies d’observació. Així mateix, alguna de les sessions pràctiques incidirà en la millora d’hàbitats aquàtics per a l’establiment d’amfibis (jornada de voluntariat).
Realitzada la formació bàsica, la xarxa d’observadors actuarà de forma autònoma, a diversos nivells i graus d’implicació, dins els grups de conca: Alt, Mig i Baix Gaià.

Durant el mes de novembre, es realitzaran les 5 jornades de presentació i formació de la XOAG a Santa Coloma de Queralt, Querol, Vila-rodona, El Catllar i Altafulla.

Oberta i gratuïta a qualsevol veí i veïna interessat en la conservació de la biodiversitat de la conca del Gaià.

Programa de la jornada:
18:30 – 19:15. Presentació i funcionament de la XOA
19:15 – 19:30. Descans i sol·licitud de registre de voluntaris
19:30 – 20:30. Formació de voluntaris*
20:30 – 20:45. Precs i preguntes
20:45 – 21:00. Fi de la jornada i registre de voluntaris
 
*Tots els assistents poden gaudir de la formació sense necessitat de registrar-se com a voluntari.

Per més informació:
xoag@riugaia.cat i el telèfon: 608029319

Compartir: