Aspectes a tenir en compte

Si participes al voluntariat ambiental, tingues en consideració les següents recomanacions:

 1. Selecciona un problema ambiental rellevant i que sigui del teu interès.
 2. Determina quan vols fer activitats de voluntariat ambiental (dies i horaris).
 3. Reflexiona perquè vols ser voluntari/ ària.
 4. Busca una entitat que tingui un programa de voluntariat ambiental.
 5. Col·labora en els projectes que tinguin objectius realitzables i avaluables.
 6. Aprofita els recursos materials, econòmics i humans que estaran al teu abast.
 7. Busca coordinadors/es de voluntariat ambiental preparats i compromesos.
 8. Promou en tot moment la captació d’altres voluntaris/àries.
 9. Participa en una selecció adequada.
 10. Agraeix les estratègies de motivació i reconeixement.
 11. Participa de forma activa en la formació que rebràs i aplica-la.
 12. Potencia la visibilitat dels projectes en els quals participis (explicant la teva experiència, facilitant informació als teus coneguts, etc).
 13. Avalua sempre l’efectivitat de les teves accions voluntàries.
 14. Pensa perquè vols ser voluntari/ària i a quina entitat.
 15. Valora quina és la teva disponibilitat.