Aspectes a tenir en compte

Si participes al voluntariat ambiental, tingues en consideració les següents recomanacions:

 1. Selecciona un problema ambiental rellevant i que sigui del teu interès.
 2. Determina quan vols fer activitats de voluntariat ambiental (dies i horaris).
 3. Reflexiona perquè vols ser voluntari/ ària.
 4. Busca una entitat que tingui un programa de voluntariat ambiental.
 5. Col·labora en els projectes que tinguin objectius realitzables i avaluables.
 6. Aprofita els recursos materials, econòmics i humans que estaran al teu abast.
 7. Busca coordinadors/es de voluntariat ambiental preparats i compromesos.
 8. Promou en tot moment la captació d’altres voluntaris/àries.
 9. Participa en una selecció adequada.
 10. Agraeix les estratègies de motivació i reconeixement.
 11. Participa de forma activa en la formació que rebràs i aplica-la.
 12. Potencia la visibilitat dels projectes en els quals participis (explicant la teva experiència, facilitant informació als teus coneguts, etc).
 13. Avalua sempre l’efectivitat de les teves accions voluntàries.