Recomanacions generals

 

 • Selecciona un problema ambiental que sigui rellevant per la teva entitat i que sigui d’interès per a la societat.
 • Determina quant temps disposes per organitzar i atendre als voluntaris ambientals i quan vols fer les activitats (dies i horaris).
 • Defineix els perfils de voluntaris/àries ambientals que necessita l’entitat. Inclou les diferents funcions i responsabilitats de cadascun.
 • Pensa que el teu projecte tingui objectius realitzables i avaluables.
 • Estandarditza els diferents processos del cicle del voluntariat en forma de protocol. D’aquesta manera serà més senzill la gestió del voluntariat i la seva avaluació.
 • Aprofita els recursos materials, econòmics i humans que estaran al teu abast.
 • Compta sempre amb un coordinador/a de voluntariat ambiental perquè els voluntaris tinguin una figura de referència, algú que els acompanyi i  els aconselli.
 • Promou en tot moment la captació dels voluntaris/àries.
 • Crea estratègies de motivació i reconeixement.
 • Planifica un programa de formació.
 • Garanteix  una comunicació fluida i regular amb els voluntaris. Crea canals de comunicació bidireccionals.
 • Avalua sempre l’efectivitat del programa de voluntariat.