Oportunitats del voluntariat

Entre el voluntariat i l’organització s’estableix una relació d’intercanvi. Cada part fa les seves aportacions. Entre altres coses, l’entitat aporta una trajectòria, una estructura i una organització en la qual el voluntariat pot desenvolupar la seva tasca. Pel que fa als voluntaris i voluntàries, poden aportar el seu coneixement, la seva experiència i un temps al servei d’un interès comú.

Així doncs:

  • La implicació de la ciutadania és clau per garantir la connexió de l’organització amb la societat i les seves necessitats. El voluntariat és una de les principals formes en què es produeix aquesta connexió.
  • El voluntariat és un col·lectiu intern de l’organització, però alhora també té un punt de vista extern; per això pot aportar una visió crítica, incorporant diferents visions de la realitat.
  • El voluntariat aporta credibilitat davant la societat i altres agents socials perquè implica el compromís i la participació de la ciutadania.
  • El voluntariat pot ajudar a arribar a més sectors de la comunitat, empreses i altres entitats, ja que en la seva activitat pot estar vinculat a altres organitzacions i persones.
  • El voluntariat pot experimentar amb noves idees i ser pioner posant en marxa noves iniciatives. En molts casos ha estat el motor per desenvolupar nous projectes i serveis.
  • El voluntariat aporta diversitat, ja que pot incloure perfils diferents dels del personal remunerat (quant a edat, trajectòria, formació, experiència, etc.). En aquest sentit, les seves aptituds complementen les del personal remunerat.
  • El voluntariat pot esdevenir un suport fonamental per a l’organització, més enllà de la seva aportació pel que fa al temps. Entre altres coses, els voluntaris i voluntàries poden ajudar en l’organització de diferents actes, o en la captació de fons, o fins i tot esdevenir socis o donants en determinats casos.

*Text i imatge extret del Manual de gestió del voluntariat, de La Fundació “la Caixa”